Nyelvválasztó

Akciós ajánlat


Thermál Motel Kiskunmajsa
OTP Széchenyi Pihenőkártya
MKB Széchenyi Pihenőkártya

MKB Széchenyi Pihenőkártya

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

További szállás kiválasztásaA megjegyzés maximum 200 karakteres lehet

Thermál Motel Kiskunmajsa

Tartalom

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a

Jonathermál Gyógy-és Élményfürdő, Motel, Kemping,
székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.,
továbbiakban Jonathermál Zrt. mint adatkezelő

az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet, illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Jonathermál Zrt. statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján e-mailen kaphatok megkeresést a Jonathermál Zrt. részéről.

Kezelt személyes adatok köre
A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott valamennyi személyes adatot – így különösen, de nem kizárólagosan az Ön nevét, e-mail címét – a vonatkozó jogszabályok keretében a Jonathermál Zrt. kezelje.

Adatkezelés célja
A Jonathermál Zrt., mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek – megfelelően kezeli az Ön által megadott adatokat, és azokat statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra, továbbá szolgáltatásaival és rendezvényeivel kapcsolatos információk (tájékoztatások, reklámanyagok, egyéb marketinganyagok) eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használja fel.

Adattovábbítás
A Jonathermál Zrt. az Ön adatait áruba nem bocsátja, nem adja tovább, azokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatfeldolgozás:
Az adatokat automatizált adatfeldogozással dolgozzuk fel. Az automatizált adatfeldolgozáshoz igénybe vesszük a SendGrid (1401 Walnut Street, Suite 500 Boulder, Colorado 80302) szolgáltatását.

Adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott személyes adatok az erről szóló írásbeli kérelem esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a Jonathermál Zrt. jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére. Kérelmét kifejezheted a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva, illetve leadhatja az info@jonathermal.hu e-mail címen, illetve postai úton a következő címen: Jonathermál Zrt. 6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.

Adatbiztonság
A Jonathermál Zrt. biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat
A Jonathermál Zrt. bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, azok törléséről, zárolásáról vagy helyesbítéséről. Ezen kívül Ön megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az info@jonathermal.hu e-mail címen.

Személyes adatai megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14-23.§, valamint az 52-71.§ tartalmazza.

A Jonathermál Zrt. nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH-76764/2014.